Formalności przy zawieraniu umowy z nowym pracodawcą

badania lekarskie i szkolenia bhp to obowiazek

W sytuacji, kiedy podejmujemy zatrudnienie w nowej firmie, istnieje szereg formalności, jakie jesteśmy zobowiązani załatwić, a obowiązek ten ciąży zarówno na nas, jak i na naszym pracodawcy. Niektóre z nich, uregulowane są prawnie, w związku z czym nie będziemy mogli podjąć pracy, jeżeli nie zostaną one spełnione.

Pierwszym z nich, są wstępne badania do pracy, które należy wykonać w medycynie pracy. Nasz pracodawca ma obowiązek nas na nie skierować i za nie zapłacić. Dopiero, po otrzymaniu wyników badań i oświadczenia lekarza o naszej zdolności do pracy, możemy podpisać umowę o pracę.

Kolejnym, bardzo istotnym aspektem są wstępne szkolenia BHP. Bez zaświadczenia o odbytym przez pracownika szkoleniu BHP, pracodawca nie ma prawa dopuścić go do pracy. W przypadku dużych firm, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniony jest tam na etacie (tzw. behapowiec). Jednak w przypadku mniejszych firm, z reguły mają one nawiązaną współpracę z firmą zewnętrzną, która przeprowadza kursy BHP i w razie potrzeby pracownik udaje się albo do miejsca wskazanego przez tą firmę celem odbycia szkolenia lub szkoleniowiec sam pojawia się w danej firmie i takiego przeszkolenia dokonuje.

Zarówno w przypadku badań lekarskich, jak i szkoleń BHP, możemy mówić tak o wstępnych, dla nowych pracowników, jak i okresowych, dla pracowników starszych stażem, bowiem i badania lekarskie i szkolenia BHP trzeba odbywać regularnie co jakiś czas. Jest to obowiązek tak pracownika jak i pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *