Kurs montażysty rusztowań i prace na wysokości

kurs montażysty rusztowań

Do prac na wysokościach zaliczamy: pracę na konstrukcjach budowlanych, rusztowaniach, kominach, stropach, drabinach i innych podwyższeniach. Przy tej pracy muszą być zachowane szczególne środki ostrożności. Praca na wysokości należy do szczególnie niebezpiecznych. Praca tego rodzaju musi być idealnie zorganizowana.

Nic nie może zmuszać pracownika do wychylenia się poza obrys urządzenia lub balustrady. Pracownik musi posiadać: aktualne orzeczenie lekarskie, odbyte szkolenie z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej lub poniżej trzech metrów. Nie każdy ma predyspozycje do wykonywania takiej pracy.  Montażem i demontażem rusztowań może zająć się pracownik, który odbył kurs montażysty rusztowań. Potrzebne są również uprawnienia wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlanych.

Celem kursu jest również zapoznanie się z metodami montażu i demontażu rusztowań. Takich metod jest wiele. Kurs montażysty rusztowań uczy planowania organizacji placu budowy, korzystania z dokumentacji technicznej i kontroli stanu technicznego rusztowania. Cena takiego kursu to tysiąc czterysta złotych. Kurs możemy odbyć w centrum kształcenia zawodowego lub ośrodkach kształcenia zawodowego. Ukończony kurs montażysty rusztowań podnosi nasze kwalifikacje zawodowe. Czas trwania kursu to osiemdziesiąt godzin.

Kurs montażysty rusztowań kończy się egzaminem praktyczny i teoretycznym przed Komisją Egzaminacyjną. Każdy, kto uzyska, pozytywny wynik otrzymuje: zaświadczenie ukończenia kursu wraz z książeczką montera rusztowań. Aby, przystąpić do kursu należy być pełnoletnim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *