Rodzaje gruntów w geotechnice

Grunty w geotechnice

Geotechnika jest to jedna nauk inżynieryjnych łącząca w sobie wiedzę z zakresu wielu innych dziedzin takich jak: chemia, fizyka, geologia, mechanika gruntu, czy gruntoznawstwo. Jak wynika to już samej nazwy jest to dział nauki zajmujący się badaniem własności gruntu pod kątem architektury i budownictwa nadziemnego (wieżowce, bloki i tym podobne) i podziemnego (na przykład tunele metra). Budownictwo w krajach na styku płyt tektonicznych, a więc wysoko zagrożonych trzęsieniami ziemi bez tej nauki było by o wiele gorszej jakości (częściej dochodziło, by do zawalenia się budowli i innych tego typu katastrof pod wpływem wstrząsów).

Wyróżniamy kilka rodzajów badań gruntu oto niektóre z nich:
a) prowadzone w laboratorium w celu określenia:
– poziomu wilgotności,
– gęstości pozornej,
– właściwości szkieletu gruntowego,
– porowatości,
– wilgotności,
– składu granulometrycznego i mineralogicznego,
– zawartości części organicznych,
– właściwości mechanicznych, takich jak ściśliwość,
b) pozwalające określić rodzaj podłoża (stopień jego spoistości):
– próba rozcierania,
– próba wałeczkowania,
– próba rozmakania,
c) prowadzi się również badania odkrywkowe z wykorzystaniem różnego rodzaju sond, określamy w ten sposób między innymi:
– opory gruntu,
– otwory wykonujemy też z myślą o profilowaniu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Kategoria geotechniczna definiuje pozom zagrożenia dla danej budowli na który składa się stopień skomplikowania budynku i jego fundamentów, przeznaczenie konstrukcji i co niezwykle istotne panujące w miejscu budowy warunki geotechniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *