Tag: geotechnika

Grunty w geotechnice

Rodzaje gruntów w geotechnice

Geotechnika jest to jedna nauk inżynieryjnych łącząca w sobie wiedzę z zakresu wielu innych dziedzin takich jak: chemia, fizyka, geologia, mechanika gruntu, czy gruntoznawstwo. Jak wynika to już samej nazwy jest to dział nauki zajmujący się badaniem własności gruntu pod kątem architektury i budownictwa nadziemnego (wieżowce, bloki i tym podobne)